Arbeidsrecht

Een pragmatische en resultaat gedreven bijstand in alle aspecten van het individueel en het collectief arbeidsrecht
 
In de complexe en steeds veranderende omgeving van de sociale verhoudingen, staan wij u bij in alle domeinen van het individueel en collectief arbeidsrecht, zoals bijvoorbeeld: 
  • Aanwervingen, opstellen en sluiten van arbeidscontracten, arbeidsreglementen, policies allerhande, …
  • Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (arbeidsduur, lonen en voordelen, vergunningen, detachering, privacy, welzijn, psycho-sociale belasting, relaties met overheidsinstellingen als de RSZ, RVA, …);
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag door werkgever of werknemer, opzegging, vergoedingen, dringende reden, SWT, overmacht, syndicale bescherming evenals elke andere beschermingsmodaliteit, motivering, discriminatie enz.), zowel op onderhandelde wijze als in geval van gerechtelijke betwisting voor de arbeidsgerechten;
  • Concurrentie zowel tijdens als na de arbeidsverhoudingen;
  • Sociaal overleg (collectieve onderhandelingen, stakingen, sociale verkiezingen, werking van de overlegorganen, paritaire comités, enz.);
  • Herstructureringen (overdracht van ondernemingen, veelvuldige ontslagen, collectief ontslag, sluiting van onderneming, …).