Ondernemingsrecht

Pragmatische en efficiënte oplossingen voor alle vraagstukken op het vlak van het ondernemingsrecht

Iedere economische speler – met de onderneming in de eerste plaats – vaart bij het beheer van zijn activiteiten bewust of onbewust door troebele wateren. Op elk ogenblik kunnen zich juridische vragen stellen waar het antwoord hierop bepalend kan zijn voor succes.

Een proactieve partner

Ons departement ondernemingsrecht staat haar cliënten op proactieve wijze bij in het definiëren en uitwerken van oplossingen voor de korte, middenlange en lange termijn die nodig zijn om het hoofd te bieden aan alle vragen die zich kunnen stellen op het vlak van het ondernemingsrecht.

Deze oplossingen willen pragmatisch zijn, ingegeven door een zorg voor efficiëntie en, hetgeen geldt voor elke economische speler, een aanvaardbare kosten-baten verhouding.

Ons departement ondernemingsrecht kan buigen op een doorgedreven en evolutieve kennis van de juridische omgeving die ons omringt, gekoppeld aan gezond verstand en gesteund op de jarenlange ervaring bij alle hoven en rechtbanken, in het bijzonder de ondernemingsrechtbanken.

Ons departement ondernemingsrecht biedt deze ondersteuning aan economische spelers van verschillende grootte en die actief zijn in uitlopende sectoren.

Expertise :

  • het onderhandelen, sluiten en uitvoeren van commerciële contracten (o.a. koop/verkoop, huur, distributie, transport, informaticacontracten enz.)
  • handelspraktijken
  • vennootschapsrecht (o.a. oprichting, overdracht, aandeelhoudersovereenkomsten, conflicten binnen de vennootschap, aansprakelijkheid)
  • burgerlijke, contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid en verzekeringen