Strafrecht

Een rigoureuze en veeleisende basismethodologie

Een dynamische benadering van het strafrechtelijk risico door anticipering en proactiviteit

Het strafrecht dient zich het vaakst bij verrassing aan, zowel in het professionele als in het privéleven. Een oproeping voor verhoor door de politiediensten, het blokkeren van een rekening of een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank : het zijn evenveel bronnen van ergernis en destabilisering.

De strafrechtelijke procedure van haar kant wordt vaak verguisd en wordt aangevoeld als ondoorzichtelijk, arbitrair, lang en onvoorspelbaar.

Alle aspecten van het strafrecht dragen bij tot argwaan en bezorgdheid.

Te midden van deze vijandige omgeving neemt de advocaat een centrale plaats in. In een notendop komt zijn rol neer op het vrijwaren van de rechten van verdediging.

Binnen ons departement strafrecht zijn uiteraard andere bekwaamheden vereist : een pedagogische aanpak om de ondoorgrondelijke wegen van de procedure aan de cliënt uit te leggen, het nodige inzicht om de objectieven van een verdediging vast te leggen, diplomatie om het benaderen van een magistraat vruchten te doen afwerpen, een methodische en rigoureuze aanpak om omvangrijke dossiers te kunnen analyseren, het woord voeren met een synthetische en gevatte geest.

Het is de kern van ons departement om deze basisvereisten op het vlak van anticipering en proactiviteit na te streven, waarbij de tussenkomst van de advocaat in de strafrechtelijke procedures de nodige afstand dient te bewaren van het feit dat tot een aansprakelijkheid aanleiding kan geven.

Door in te zetten op anticipering en proactiviteit, biedt ons departement een meer dynamische benadering aan van het strafrechtelijk risico. Deze methode laat toe bepaalde gebeurtenissen (zoals bv. een huiszoeking) te vermijden, of situaties waarmee de cliënt kan worden geconfronteerd beter te leren beheersen (bv. de voorbereiding op een verhoor). In deze benadering kadert tevens onze inzet bij vormingen/preventie, los van enige concrete strafrechtelijke procedure (bv. vormingen op het vlak van de strafrechtelijke procedure).